Pagina's

zaterdag 20 juni 2015

Pinkie Bloghop New Annual CatalogueThank you for joining us on another Pinkies Blog Hop! We're showcasing lots of gorgeous projects using products from the new Stampin' Up!® Annual Catalogue. Simply use the buttons at the end of each post to keep hopping!

Bedankt dat je bij onze Pinkies bloghop komt kijken! We laten verschillende projecten zien die gemaakt zijn met producten uit de nieuwe Stampin' Up! ® jaarcatalogus. Gebruik de knoppen onderaan ieder bericht om door te 'hoppen' naar een volgend blog!

Welcome to our second bloghop with new stuff from the new annual catalogue! I hope you're enjoying the projects my fellow Pinkies and me have made for you.

My projects today are made with a new board: the Gift Bag Punch Board. With this board you can create 3 different bag sizes; Small, Medium and Large. It is a bit tricky to do it the first time because of the different score lines, but after 3 or 4 attempts I succeeded.

Welkom bij onze tweede bloghop met nieuwe spullen uit de nieuwe jaarcatalogus! Ik hoop dat je geniet van de projecten die mijn mede-Pinkies en ik gemaakt hebben.

Mijn projecten van vandaag zijn gemaakt met een board: de Gift Bag Punch Board. Met dit board kan je 3 verschillende maten kadotasjes maken; Small, Medium en Large. Het is de eerste keer even lastig om te doen vanwege de verschillende rillijnen, maar na 3 of 4 pogingen lukte het me.
The first bag is the smallest bag you can make with the board. I used the Neutrals Color Collection Pack and choose Smoky Slate. With a bit of Melon Mambo flowers and ribbon for a pop of color, it's a really nice little bag.

Het eerste tasje is het kleinste tasje wat je kan maken met het board. Ik heb de Neutrals Color Collection Pack hier voor gebruikt en wel de kleur Smoky Slate. Met wat Melon Mambo bloemen en lint voor kleur accent is het een leuk klein tasje geworden. 
The medium bag is also made with the Color Collection Pack and this time I choose In Color Hello Honey. The bag is decorated with the largest and second largest framelit from the Banner Framelits.
The length of this paper used for this bag was 8"; right in the middle of the maximum measurements (4" and 12").

Het medium tasje is ook gemaakt met een Color Collection Pack en deze keer koos ik In Color Hello Honey. Als decoratie heb ik met de grootste en een na grootste framelits van de Banner Framelits een label gemaakt. De lengte van het papier was 8"; dit zat precies in het midden van de uiterste maten (4" en 12").


And finally the largest bag: Large on the board and the paper was 12" in length. You cannot go larger (according to the instructions on the board. As you may had guessed I choose again a Color Collection pack and this time the In Color Tip Tip Taupe. The decoration on the bag is made with It's Wild stampset.

En tenslotte het grootste tasje: Large op de punch board en het papier was 12" in lengte. Volgens het board is dit het grootste tasje wat je ermee kan maken. Zoals je misschien kon raden heb ik weer voor een Color Collection pack gekozen en deze keer is het de nieuwe In Color Tip Top Taupe geworden. De decoratie op het tasje is gemaakt met de stempelset It's Wild.That's it for me. I hoped you enjoyed my projects and give this punchboard a try. If you click on the Next button you'll go Sarah's blog. I'm sure she's made something beautiful for you.

Until next time!

Dit was mijn bijdrage. Ik hoop dat je mijn projecten leuk vond en dat je dit punch board een keer uit probeert. Als je op de Next knop klikt kom te terecht op het blog van Sarah Berry. Ik weet zeker dat ze iets moois klaar heeft staan voor je.

Tot de volgende keer!Built for Free Using: My Stampin Blog

2 opmerkingen: